Categories
Travel news

ประวัติศาสตร์อังกอร์เมืองไฮดรอลิกโบราณของเอเชีย

ในช่วงเทศกาลทางศาสนา ชาวกัมพูชาแห่กันไปที่จุดสูงสุดเพื่อรับพรจากน่านน้ำแบบเดียวกับที่ใช้ในการพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ตั้งแต่ ค.ศ. 802 นี่คือช่วงเวลาที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ผู้ก่อตั้งอาณาจักรถูกล้างด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์และประกาศให้เป็นเทวาราชหรือราชาแห่งพระเจ้า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรอังกอร์ จักรวรรดิได้ขยายไปยังกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนามในยุคปัจจุบัน

และเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางเมืองก่อนยุคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั่นคือเมืองอังกอร์เพื่อสร้างความอมตะให้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเสียมราฐไปทางเหนือประมาณ 50 กม. มีลิงกา 1,000 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ลึงค์จุติของพระ ศิวะในศาสนาฮินดู ถูกแกะสลักลงไปในแม่น้ำที่กบาลสะเปียน ซึ่งน้ำจะไหลไปยังที่ราบนครนครและลงสู่ทะเลสาบโตนเลสาบ แม้กระทั่งทุกวันนี้ น้ำนี้ถือได้ว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชื่อกันว่าพลังของน้ำนี้ช่วยรักษาโรคและนำโชคมาให้ ที่นี่เป็นสถานที่ที่พิเศษมากสำหรับชาวกัมพูชา เป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ของเรา ทุกปี ครอบครัวของฉันจะไปเที่ยวเขากูเลน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมปีใหม่ขอม เรานำอาหารมาบริจาคที่วัดและเทน้ำจากกบาลสะเปียนให้เราเพื่อนำความโชคดีมาให้