Categories
Health News

ประเมินความเหนื่อยล้าในการกระตุ้นสมองตลอดอายุขัย

การศึกษาของพวกเขาเป็นครั้งแรกที่รายงานผลกระทบของเพศและอายุต่อความเหนื่อยล้าทั้งสถานะและลักษณะและเป็นคนแรกที่รายงานความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าในการกระตุ้นสมองตลอดอายุขัยและข้ามเพศในระหว่างงานที่เหนื่อยล้าทางปัญญา การวัดสถานะของความเหนื่อยล้าจะประเมินประสบการณ์ความเหนื่อยล้าในทันทีของผู้ทดลอง

ในขณะทำการทดสอบ การวัดลักษณะของความเหนื่อยล้าจะประเมินความเหนื่อยล้าของผู้ทดลองในช่วงเวลาที่นานขึ้น เช่น ในช่วงสี่สัปดาห์ก่อนหน้า นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการอ่อนล้าของลักษณะและระบุอาการเมื่อยล้าจากชายและหญิงที่มีสุขภาพดี 43 คน อายุระหว่าง 20 ถึง 63 ปี วัดความเหนื่อยล้าของรัฐระหว่างการสแกน fMRI ในขณะที่ผู้เข้าร่วมทำงานที่ท้าทายความสามารถทางปัญญา ซึ่งเป็นสถานที่เฉพาะทางที่อุทิศให้กับการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูเท่านั้น พวกเขาพบว่าผู้สูงอายุรายงานว่ามีอาการเมื่อยล้าน้อยลงข้อมูลการสร้างภาพประสาทของเราแสดงให้เห็นว่าบทบาทของบริเวณหน้าผากตรงกลางของสมองเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ บุคคลที่อายุน้อยกว่าอาจใช้พื้นที่เหล่านี้เพื่อต่อสู้กับความเหนื่อยล้า แต่กรณีนี้ไม่เกิดขึ้นกับผู้สูงวัย นอกจากนี้ ผลลัพธ์เหล่านี้ยังชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับงานที่เหนื่อยล้า การศึกษานี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการอธิบายความแตกต่างบางอย่างที่รายงานในวรรณกรรมเรื่องความเหนื่อยล้า โดยแสดงให้เห็นว่ามาตรการของรัฐและลักษณะของความเหนื่อยล้าจะวัดแง่มุมต่างๆ ของความเหนื่อยล้า และอายุและเพศนั้นดูเหมือนจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้าของรัฐและการกระตุ้นสมอง