Categories
News

5 อาการบ่งชี้ เห็นทีอาจต้อง รีแพร์น้องสาว

5 อาการบ่งชี้ เห็นทีอาจต้อง รีแพร์น้องสาว 1.ช่องคลอดหลวม
มีภาวะลมออก รู้สึกไม่กระชับ ขณะมีเพศสัมพันธ์

2.ปัสสาวะเล็ด
ขณะไอ จาม หัวเราะ เดิน วิ่ง มีปัสสาวะเล็ดออกมา กระทบการใช้ชีวิตประจำวัน

3.ปวดหน่วงอุ้งเชิงกราน
รู้สึกหน่วงบริเวณท้องน้อย เหมือนมีก้อนมาจุกที่ปากช่องคลอด

4.เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์
มดลูกต่ำ ทำให้ถูกอวัยวะเพศชายโดยตรง จึงเกิดการอักเสบของมดลูก

5.ปวดท้องประจำเดือน
เกิดจากมีสิ่งตกค้างในมดลูก ทำให้มดลูกพยายามบีบตัวเพื่อขับของเสียจึงทำให้ปวดท้องมากกว่าปกติ

การทำรีแพร์มี 2 วิธี คือ

1.การผ่าตัดรีแพร์ด้านหลังของผนังช่องคลอด
ทำในผู้ที่มีภาวะการหย่อนของผนังช่องคลอดส่วนหลังร่วมกับมีลำไส้ส่วน ทวารหนักหย่อนตาม

2.การผ่าตัดรีแพร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของผนังช่องคลอด
ทำในผู้ที่มีภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนชนิดรุนแรง มีการหย่อนของผนังช่องคลอดทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง ร่วมกับมีกระเพาะปัสสาวะหย่อนและลำไส้ส่วนทวารหนักหย่อนตาม