Categories
Health News

อวัยวะหมูฟื้นคืนชีพบางส่วนหลังความตาย

นักวิจัยสหรัฐกล่าวว่าอวัยวะของสุกรฟื้นขึ้นมาบางส่วนหลังจากสัตว์เหล่านี้ถูกฆ่าภายในหนึ่งชั่วโมง
เทคนิคนี้สามารถเพิ่มจำนวนอวัยวะที่พร้อมสำหรับการปลูกถ่ายและซื้อเวลาแพทย์ให้มากขึ้นเพื่อช่วยชีวิตหากนำไปใช้กับคน